Hur ska jag välja  psykologisk metod?

- översikt över psykologiska behandlingsmetoder

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi/psykologisk behandling, som har olika syn på hur problem uppstår och hur de kan lösas. En skillnad är hur mycket man fokuserar på här-och-nu, till skillnad från att också beakta det förflutna, anknytning och familjerelationer.

En metod som fokuserar mycket på här-och-nu är kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT syftar till att förändra de tankar och föreställningar som påverkar hur man uppfattar sig själv och sin omgivning. Denna terapiform är ofta en kortvarig och strukturerad behandling, där man arbetar med konkreta mål och övningar.

En metod som fokuserar mer på det förflutna, anknytning och familjerelationer är psykodynamisk psykoterapi (PDT). PDT är ofta en längre och mer öppen behandling, där man utforskar sina känslor och erfarenheter i samtal med terapeuten.

Det finns idag en mängd behandlingsmetoder att välja mellan, till exempel:

Vilken metod som passar bäst beror på ens individuella behov, problematik och mål. Ju mer man kan berätta för psykologen/terapeuten i början av kontakten, desto lättare är det för er att i samförstånd välja metod/er.

Det är viktigt att man känner sig trygg och bekväm med sin terapeut och sin behandling, oavsett vilken metod man väljer. Även om man är lite rädd eller nervös i första samtalet, så skall man känna sig lugnad innan man går in i ett samarbete.

Ytterligare områden och tjänster

Du kan även anlita psykologer inom följande områden:

En bra psykolog / psykoterapeut

Det som har visat sig fungera, oavsett vilken metod man använder, är att psykologen/psykoterapeuten har förmågan att:

  • förstå hur personligheten och psykiska problem uppstår och hänger ihop
  • bygga upp och behålla en bra kontakt med patienten
  • bedöma patientens situation och behov
  • utföra behandlingen och använda passande metoder
  • avsluta och utvärdera behandlingen
  • ta hänsyn till patientens sociala och kulturella bakgrund och etiska frågor
.