Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning är en undersökning som görs för att ta reda på om en person har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD, autism eller något annat tillstånd som påverkar hjärnans funktioner. En sådan funktionsnedsättning kan leda till svårigheter med koncentration, minne, impulsivitet, social kommunikation, beteende eller känslor. 

En neuropsykiatrisk utredning består av flera delar, bland annat en intervju med personen och en närstående, olika tester och frågeformulär, blod- och salivprov, och eventuellt andra undersökningar. Utredningen görs av ett team av specialister, till exempel psykiater, psykolog, kurator, arbetsterapeut och logoped. Utredningen tar oftast flera veckor eller månader att genomföra. 

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att få en helhetsbild av personens styrkor och svagheter, samt att ställa en diagnos om det finns tillräckliga skäl för det. En diagnos kan ge personen en förklaring till sina svårigheter, ökad acceptans och självkänsla, samt möjlighet att få rätt behandling eller stöd. Behandlingen kan bestå av medicin, psykoterapi, pedagogiskt stöd, anpassningar i vardagen eller annat som passar personens behov och mål. 

En neuropsykiatrisk utredning kan vara viktig för att förbättra personens livskvalitet, självständighet och delaktighet i olika sammanhang, såsom familj, skola, arbete och fritid. Utredningen kan också bidra till att förebygga eller minska andra problem som kan uppstå i samband med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel depression, ångest, missbruk eller kriminalitet.


Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.